Ochrona

ochrona imprezOchrona imprez

W ramach  oferty prowadzimy kompleksową ochronę imprez  różnego rodzaju.W czasie trwania imprezy dla komfortu
i bezpieczeństwa uczestników nasi pracownicy dbają o ład i porządek publiczny oraz udzielają wszelkiego wsparcia i pomocy organizatorom i uczestnikom imprezy.

Po zakończeniu imprezy lub spotkania pomagamy w sposób skoordynowany przejść do fazy końcowej  tak aby uczestnicy  mogli z zadowoleniem zaliczyć wydarzenie do udanych.

Zakres usług ochrony imprez:

 • imprezy rozrywkowe
 • imprezy targowe
 • imprezy firmowe
 • imprezy artystyczne
 • imprezy kulturalne
 • imprezy okolicznościowe
 • imprezy rodzinne
 • imprezy rekreacyjne

 

 Ochrona budynków

ochrona mieniaFirma nasza zajmuje się kompleksową prewencją i ochroną fizyczną obiektów różnego typu i przeznaczenia. Każdorazowo po wstępnym zapoznaniu się ze strukturą i funkcją obiektu zalecamy optymalną bezpieczną ilość pracowników dostosowaną do wymogów bezpieczeństwa i specyfiki obiektu. Doradzamy i pomagamy w zakresie organizacji ochrony fizycznej
na Państwa obiekcie.

Usługi ochrony fizycznej realizowane są przez licencjonowanych pracowników ochrony posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zakres wykonywanych obowiązków określają procedury i regulamin sporządzony po konsultacji ze zleceniodawcą. Wraz z ochroną stałą, realizujemy również usługi ochrony czasowej lub chwilowej w wybranej przez Klienta porze dnia lub nocy.

Zakres usług  ochrony fizycznej obiektów :

 • obiekty biurowe
 • banki
 • hotele
 • obiekty usługowe
 • zakłady  przemysłowe
 • zakłady produkcyjne
 • obiekty handlowe
 • obiekty magazynowe
 • hurtownie
 • place budów i bazy sprzętu itp.
 • osiedla mieszkaniowe
 • domy prywatne
 • szpitale
 • obiekty podlegające ustawowo obowiązkowej ochronie np. jednostki wojskowe
infolinia

spotkanie